Historie2

Gedved Lokalråd er en frivilligt stiftet medlems- og kontingentforening. Foreningen blev stiftet den 12. juni 2007 i Højbo Forsamlingshus i forbindelse med kommunesammenlægningen mellem Gedved og Horsens Kommune.

Foreningens formål er at fremme borgernes interesser i Gedved og opland primært i forhold til de kommunale og regionale myndigheder.

Foreningen består af alle betalende medlemmer, der udpeger en bestyrelse. Lige nu består bestyrelsen af 6 valgte medlemmer og de har valgt både formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen skal bestå af mindst 4 og højest 10 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Se i øvrigt foreningens vedtægter.

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og udvalg i alle sager og lige nu har Gedved Lokalråd 4 meget engagerede arbejdsgrupper bestående af både medlemmer og bestyrelsesmedlemmer. Alle kan deltage i disse arbejdsgrupper. Det kræver blot medlemskab, interesse og en kontakt til den ansvarlige for arbejdsgruppen. Arbejdsgrupperne planlægger selv deres arbejde og fremgangsmåde, men er dog underlagt principperne i vores vedtægter.

Som medlem kan man til enhver tid ønske sager taget op af bestyrelsen. Bestyrelsen vil herefter beslutte, hvorvidt der skal nedsættes en arbejdsgruppe, eller om arbejdet blot skal lægges i bestyrelsen. Alle ønsker er meget velkomne, og har man en sag eller ønske til udvikling og fremme for by og opland, kontakter man blot ét af bestyrelsesmedlemmerne. Se kontaktinformationer for de enkelte bestyrelsesmedlemmer på denne side.
Vi gør meget ud af at holde vores hjemmeside så opdateret som muligt. Her lægger vi alle referater fra møder både internt og eksternt, så alle kan følge med i udviklingen af eksisterende sager og ikke mindst bestyrelsesarbejdet. Alle medlemmer er velkomne til at komme med forslag og/eller informationer, som ønskes lagt ud på vores hjemmeside. Send en mail ved at klikke her.