Bestyrelse

På denne side kan du læse om Gedved Lokalråds bestyrelse og finde kontaktoplysninger for de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

Som medlem kan du altid kontakte bestyrelsens medlemmer, hvis du har en sag, som du ønsker taget op i lokalrådet. Nogle gange fører sådanne henvendelser til etableringen af en ny arbejdsgruppe, og andre gange tager bestyrelsen hånd om sagen internt på sine møder.

Du kan kontakte bestyrelsesmedlemmer med de kontaktoplysninger der findes på siderne om de enkelte medlemmer forneden, eller du kan rette en samlet henvendelse til lokalrådet ved at klikke her.

Vi er her for at kæmpe din sag som Gedved-borger, så vi glæder os til at høre fra dig!

Niels Arne Kjærgaard Jensen

Niels Arne Kjærgaard,
Formand

Holger Nissen
Holger Nissen,
Næstformand

Martin Frydenlund
Martin Frydenlund,
Kasserer

Birgitte Feldborg
Birgitte Feldborg,
Sekretær

Ole Lund Svendsen
Ole Lund Svendsen,

Medlem

Henning Hansen

Henning Hansen

Medlem


I lokalrådets vedtægter kan du læse nærmere bestemmelser for bestyrelsens funktion og arbejde.