VELKOMMEN TIL

Gedved
Lokalråd

Vi fremmer borgernes interesser i Gedved og opland,
primært i forhold til de kommunale og regionale myndigheder

udvikling-gedved

HVAD ER ET LOKALRÅD?

Gedved Lokalråd har eksisteret siden 2007, hvor rådet blev stiftet i forbindelse med kommunalreformen, der betød, at Gedved blev lagt sammen med Horsens Kommune.

lokalraad-arbejdsgrupper

ARBEJDSGRUPPER

Foreningens arbejdsgrupper, udgør kernen af lokalrådets arbejde. Der er nedsat 4 arbejdsgrupper, som arbejder med hver sit område:

udvikling-gedved-by

PRÆG udviklingen & de gode initiativer i og omkring Gedved

Har lyst til at deltage i – eller blot støtte op om – arbejdet i Gedved Lokalråd, kan du her se hvordan du kan melde dig ind i foreningen, så du kan være med til at påvirke den gode udvikling af Gedved by og opland.

Gedved Lokalråd er din stærke stemme,
og vi glæder os til at arbejde for din sag!

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i den selvejende institution Gedved Medborgerhus:

Generalforsamling februar 2019