VELKOMMEN TIL

Gedved
Lokalråd

Vi fremmer borgernes interesser i Gedved og opland,
primært i forhold til de kommunale og regionale myndigheder

udvikling-gedved

HVAD ER ET LOKALRÅD?

Gedved Lokalråd har eksisteret siden 2007, hvor rådet blev stiftet i forbindelse med kommunalreformen, der betød, at Gedved blev lagt sammen med Horsens Kommune.

lokalraad-arbejdsgrupper

ARBEJDSGRUPPER

Foreningens arbejdsgrupper, udgør kernen af lokalrådets arbejde. Der er nedsat 4 arbejdsgrupper, som arbejder med hver sit område:

udvikling-gedved-by

PRÆG udviklingen & de gode initiativer i og omkring Gedved

Har lyst til at deltage i – eller blot støtte op om – arbejdet i Gedved Lokalråd, kan du her se hvordan du kan melde dig ind i foreningen, så du kan være med til at påvirke den gode udvikling af Gedved by og opland.

Gedved Lokalråd er din stærke stemme,
og vi glæder os til at arbejde for din sag!