Vejskilt2

Gedved Lokalråd har eksisteret siden 2007, hvor rådet blev stiftet i forbindelse med kommunalreformen, der betød, at Gedved blev lagt sammen med Horsens Kommune. Lokalrådets formål er at fremme borgernes interesser i Gedved og opland, primært i forhold til de kommunale og regionale myndigheder.

Gedved Lokalråd har en bestyrelse, der i dag består af seks medlemmer med Niels Arne Kjærgaard som formand. Bestyrelsen kan på eget initiativ og i forlængelse af medlemshenvendelser nedsætte arbejdsgrupper, der er helt centrale for lokalrådets arbejde. Alle medlemmer af lokalrådet kan deltage i arbejdsgruppernes arbejde – det eneste det kræver er et medlemskab af lokalrådet, interesse for arbejdet og en kontakt til den ansvarlige for den pågældende arbejdsgruppe. Alle nødvendige informationer om arbejdsgrupperne kan findes på denne side.

Bestyrelsen vælges for to år af gangen, og alle medlemmer af lokalrådet kan stille op ved valgene hertil.

Vi gør meget for at holde vores hjemmeside opdateret med referater af vores møder og andre nyheder med relevans for vores arbejde, men hold dig ikke tilbage, hvis du har spørgsmål som du ikke kan finde svar på, på hjemmesiden, eller blot har kommentarer til vores arbejde. Du kan kontakte Gedved Lokalråd ved at klikke her.