Hvis du vil være med til at fremme dine og dine medborgeres interesser i Gedved og opland, er Gedved Lokalråd en god mulighed. Enhver husstand i Gedved skoledistrikt, kan optages som medlem af foreningen.

Alle medlemmer af Gedved Lokalråd kan til enhver tid kontakte foreningens bestyrelse, hvis der er en sag, som man gerne vil have taget op. Nogle gange fører det til nedsættelsen af en ny arbejdsgruppe, og andre gange håndteres henvendelsen internt i bestyrelsen.

Derudover kan man som medlem deltage i arbejdsgruppernes løbende arbejde, hvilket er en spændende og sjov måde at være med til at præge livet i Gedved og omegn. Det eneste det kræver er interesse i arbejdet og en kontakt til den ansvarlige for den arbejdsgruppe, man ønsker at deltage i. Kontaktoplysninger hertil findes på de enkelte arbejdsgruppers sider.

Du kan blive medlem af Gedved Lokalråd for kun 150 kr. om året. Beløbet dækker hele husstanden.

Sådan bliver du medlem:

  • Ved indbetaling på foreningens konto i Nordea, reg. nr. 2500, kontonr. 5909 480 916
  • Ved indbetaling til Mobile Pay 48995