Holger Nissen

Holger Nissen er næstformand i Gedved Lokalråd.

Han bor på adressen Præstehøj 45, 8751 Gedved, og han kan kontaktes på telefon 20 29 97 23 eller på mail holger.nissen@fibermail.dk

Om sig selv skriver han:

Holger Nissen

Mit navn er Holger Nissen. Jeg er gift  med Anne Mette Asp Sørensen og sammen har vi 3 drenge, Jacob, Søren og Asger.

Jacob og Søren går på Horsens Statsskole, mens Asger går i Gedved Skole.

Til dagligt arbejder jeg som ingeniør hos Siemens Wind Power.

Mette og jeg har boet i Gedved siden 1995, og er meget glade for at bo her, idet vi synes at Gedved er et godt lokalsamfund med god skole, gode indkøbsmuligheder, omkranset af dejlig natur og centralt beliggende i forhold til motorvejen. Siden 1995 må man sige at byen har udviklet sig meget. F.eks er indbygger tallet næsten fordoblet. Gedved er en typisk pendlerby, men jeg vil gerne sikre at Gedved ikke bliver en soveby. Vi skal være et velfungerende bysamfund med mange tilbud, så vi kan tiltrække ny borgere, hvilket vi også må konstatere sker. 

Jeg valgte at gå med i arbejdet med at få oprettet et lokalråd efter kommunesammenlægningen, da jeg frygter, at den nye Horsens kommune vil overse oplandsbyerne. Efter min mening var det ”lettere” at komme til orde i den gamle Gedved kommune. Derfor mener jeg det er vigtigt, at vi får et stærkt talerør i form af et lokalråd.

Jeg vil i rådet arbejde for, at Gedved ikke bare bevarer de faciliteter vi har, men at nogen af dem også udbygges og forbedres. Mine mærkesager er:

  1. Sikre en fortsat udbygning af Gedved, herunder etablering af attraktive byggegrunde og boliger.
  2. Genetablering af Tolstrup Enge og Gedved Sø, som naturområder.
  3. Sikre en fortsat udbygning af idrætsfaciliteterne i Gedved, specielt ønske om fitnesscenter.
  4. Etablering af Videnpark med teknologivirksomheder og lign. i industriområdet ved Gedved i stedet for lagerhaller og dermed sikre en forsat fremdrift i området.
  5. Flere naturstier i området herunder belyst løbesti (skiløjpe om vinteren)
  6. Etablering af skovrejsning på området syd for Vestervej ( Et ca. 20 ha område ovenpå vandværkets indvindingsområde)

Min fritid bruger jeg i huset, haven og når der er tid cykling og lystfiskeri. Om vinteren kan jeg godt lide at løbe på ski, men i de senere år har det været knap med tid hertil.