Bestyrelsen i Gedved Lokalråd kan nedsætte  arbejdsgrupper, når man mener, at dette er en fordel i arbejdet med et emne.

Alle medlemmer af lokalrådet kan opfordre til etableringen af nye arbejdsgrupper, og grupperne er altid åbne for nye medlemmer. Det eneste, der kræves er et medlemskab af Gedved Lokalråd, interessen for det givne arbejdsområde og en kontakt til Gedved Lokalråd for at komme med i gruppen.

I 2019/2020 har vi følgende arbejdsgrupper:

 • Ny Idrætshal/Multihal i Gedved

  Gruppen arbejder med at få drømmen om en ny Multihal i Gedved til at gå i opfyldelse.

  Her deltager Ole Lund Svendsen

 • Revision af Helhedsplanen for Gedved

  Her deltager pt. Martin Frydenlund, Niels Arne Kjærgaard & Birgitte Feldborg

 • Nye byggegrunde i Gedved og tilflyttere til Gedved

  Her deltager Holger Nissen

 • Planlægning af Sankt Hans Arrangementer

  Her er Martin Frydenlund tovholder

 • Trafiksikkerhed

  Her deltager Gert Børgesen

 • Gedved Sø og Gedved Gadekær

  Her er Henning Hansen tovholder