Tabitta Flyger er bestyrelesmedlem i Gedved Lokalråd.

 

Hun kan kontaktes på telefon 30 50 00 86 eller på mail tabitta.flyger@gmail.com

Tabitta Flyger

OM SIG SELV SKRIVER HUN:

Det ligger mig på sinde at sikre en positiv politisk opmærksomhed på Gedveds udvikling og mulighederne i vores lille (men voksende) lokalsamfund. I Gedved er der fantastisk at bo – naturen er smuk, menneskene kommer hinanden ved, idrætsfaciliteter og indkøbsmuligheder er gode, vi har skole og kirke og mange frivillige hænder – men der er plads til forbedringer på flere områder. Særligt i forhold til infrastruktur og trafiksikkerhed er der, i min optik, plads til forbedring. ”Aksen” i byen (strækningen på Skanderborgvej/Egebjergvej mellem Møllebæk og slagteriet) er hverken smuk eller trafiksikker, og det mener jeg, at vi som lokalsamfund må insistere på politisk opmærksomhed på. Desuden finder jeg det relevant at arbejde på en helhedsplan for Gedved, der sikrer en positiv og bæredygtig udvikling for byen, både på kort og på lang sigt.

 

I 2012 flyttede jeg til Gedved sammen med min mand Brian og vores børn Amalie (årgang 2000) og August (årgang 2004). Jeg er født i 1977 i Aalborg og har siden da boet i Costa Rica, England, Frankrig og Belgien sammen med min familie, men Gedved er blevet ”hjem” for vores familie, og derfor er det naturligt for mig at engagere mig i Lokalrådets arbejde.

 

Jeg er kandidat i statskundskab og siden kandidat i teologi. Jeg har tidligere været ansat på Aalborg Universitet, hvor jeg var beskæftiget med forskning og undervisning i politiske beslutningsprocesser og offentlig forvaltning. Jeg er nu sognepræst i Hedensted og Store Dalby kirker.