Naturgruppen

Hansted-skov

Under Gedved Lokalråd har en gruppe med særlig interesse for natur etableret sig som ”Lokal Naturgruppen”.

Lokal Naturgruppen har til formål at ”værne om og forny” den lokale natur omkring Gedved. Naturgruppen vil arbejde på at fremme friluftslivet i Gedved, således at Gedved-borgerne kommer ud i den friske luft og bruger den dejlige natur, vi i Gedved er omgivet af. I forbindelse med kommuneplanen er det gruppens ønske, at der fortsat findes ”grønne rum” i midtbyen, efterhånden som Gedved by udvikler sig.

Kommende projekter er en sti Tolstrup rundt, gadekæret og vedligeholdelse af området omkring Hansted Skov, når det drejer sig om sikkerhed og vedligehold.

Alle er velkomne til at deltage i gruppen, så hvis du går med gode ”naturidéer” i maven kan du Henning Hansen.